logo

Café Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů.

Během debaty se můžete těšit na čerstvou kvalitní kávu, čaj a drobné občerstvení.

Každá debata proběhne ve formátu 2+1, tedy s účastí dvou významných osobností a jedním ze zkušených moderátorů.

Viktor Daněk

Viktor Daněk je radaktorem zahraničního zpravodajství v Českém rozhlase, kde se zabývá především aktuálním zpravodajstvím a evropskými politikami. Spolu s kolegou Pavlem Novákem moderuje pravidelný týdeník Evropa Plus, který se věnuje analýzám a reportážím z aktuálního dění v EU. Studoval politologii na VŠE, mediální studia na FSV UK a mezinárodní vztahy a evropskou integraci na MUP. Než se začal zabývat žurnalistikou, pracoval jako bankovní analytik, věnoval se reklamě a propagoval mezi středoškoláky studium techniky. V Českém rozhlase začínal jako elév. Ještě předtím spolu se spolužáky na VŠE psal a sázel studentské noviny. ​

Filip Horký

Filip Horký studuje obor Mezinárodních studií a evropských vztahů na MUP. Od roku 2010 působil v ČT. Nejprve v redakci sportu, pak přestoupil do redakce zpravodajství. Pokrýval aktuální dění - například výbuch v Divadelní ulici, povodně v roce 2013. Působil i jako parlamentní zpravodaj a moderoval svůj ranní segment v ranním vysílání ČT24. Na podzim roku 2015 odešel do DVTV. Tady má na starosti primárně rozhovory - politické i společenské. V roce 2016 byl oceněn Novinářskou křepelkou, v roce 2017 ho magazín Forbes zařadil do výběru 30 pod 30.

Tým Zastoupení Evropské komise v ČR poskytuje veřejnosti informace o Evropské unii, zvyšuje povědomí o činnostech Komise a sleduje vývoj veřejného mínění v České republice. Zastoupení pořádá rovněž nejrůznější akce, zajištuje fungování Evropského domu v Praze a spravuje síť 13 informačních středisek Europe Direct v dalších městech ČR.

Úkolem Informační kanceláře Evropského parlamentu je přiblížit občanům ČR informace o politice EU, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích EP, přijímaných ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v ČR. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky EP a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě a aktivnímu vystupování ČR v EU. EUROPEUM provádí výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské politiky.